ΒΕΛΤΙΩΣΗ


  • προϊόντα – βελτίωση 1


  • προϊόντα – βελτίωση 2


  • προϊόντα – βελτίωση 3


  • προϊόντα – βελτίωση 4


  • προϊόντα – βελτίωση 5


  • προϊόντα – βελτίωση 6


  • προϊόντα – βελτίωση 7


Πρωτοπόρος στις βελτιώσεις turbo στην Ελλάδα, η Auto Turbo επεκτάθηκε από το 2005 και στον χώρο της βελτίωσης αντιπροσωπεύοντας και εισάγοντας τους μεγαλύτερους οίκους Αμερικής και Ιαπωνίας όπως:

Amsoil – Full Synthetic Racing Lubricants

Garrett – GT / GTX Gen I / GTX Gen II και G Series Ball Bearing Turbos

Borg Warner – EFR Series Ball Bearing Turbos

Turbosmart – External Wastegates & BOVs

AEM – Methanol kits, Fuel Pumps, Fuel Pressure Regulators & Electronics

Greddy – Total Tune up Solutions, Suction kits, Turbo kits, Exhausts, Engine  Parts & Electronics

Injen Technology – Cold Air Suction Kits

GRuppeM – Carbon Fiber Ram Air Suction Kits

OS Giken – Japanese No1 Racing Clutch Kits

ClutchMasters – Racing Clutch Kits

Tomei Power – Engine Parts

Seibon Carbon – Carbon Fiber Parts & Accessories

Παράλληλα η εταιρία μας διαθέτει τις πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις εξειδικευμένης παροχής υπηρεσιών, για τα Ελληνικά δεδομένα. Ειδικότερα διαθέτουμε τελευταίας γενιάς δυναμόμετρο της DYNO DYNAMIC έως 2600HP. Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για Επαναπρογραμματισμό – Αναβάθμιση Εργοστασιακών ECU από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας.