ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ


  • δραστηριότητες – λιπαντικά 1


  • δραστηριότητες – λιπαντικά 2


  • δραστηριότητες – λιπαντικά 3


  • δραστηριότητες – λιπαντικά 4


  • δραστηριότητες – λιπαντικά 5


  • δραστηριότητες – λιπαντικά 6


  • δραστηριότητες – λιπαντικά 7


autoturbo.gr logo LIPANTIKA 1

Η Λίπανση έχει καίριο ρόλο στην προσδοκώμενη διάρκεια ζωής του κινητήρα. Χωρίς την σωστή ποσότητα αλλά και ποιότητα λιπαντικού,  ο κινητήρας θα υποκύψει σε υπερθέρμανση και θα φθαρεί πολύ γρήγορα . Τα Λιπαντικά βοηθούν στην άμβλυνση των προβλημάτων αυτών, και εφόσον χρησιμοποιηθούν τα σωστά και αντικατασταθούν στα χρονικά διαστήματα που προτείνει ο κατασκευαστής, μπορεί να παρατείνουν τη διάρκεια ζωής του κινητήρα.

Στην Auto Turbo, γνωρίζουμε καλά πόσο σημαντικό ρόλο έχουν τα λιπαντικά σε ένα κινητήρα εσωτερικής καύσης και γι’ αυτό συνεργαζόμαστε με δυο κορυφαίες εταιρείες  λιπαντικών όπως η AMSOIL και η ARDECA.