ΒΕΛΤΙΩΣΗ


  • δραστηριότητες – βελτίωση 1


  • δραστηριότητες – βελτίωση 2


  • δραστηριότητες – βελτίωση 3


  • δραστηριότητες – βελτίωση 4


  • δραστηριότητες – βελτίωση 5


Πρωτοπόρος στις βελτιώσεις turbo στην Ελλάδα, η Auto Turbo επεκτάθηκε από το 2005 και στον χώρο της βελτίωσης, αντιπροσωπεύοντας τους μεγαλύτερους οίκους Αμερικής και Ιαπωνίας.

Παράλληλα παρέχουμε πλήρη υποστήριξη για Επαναπρογραμματισμό – Αναβάθμιση Εργοστασιακών Εγκεφάλων (ECUs) από εξειδικευμένο προσωπικό της εταιρίας μας, ρυθμίζοντας πάντα όλα τα αυτοκίνητα, real time, στο τελευταίας γενιάς δυναμόμετρο της DYNO DYNAMIC.